Mit AbenaPrivat
Hånddesinfektionsgel, ABENA, 80 ml, klar, 85% ethanol, flaske med klaplåg 1 kasse á 12 stk 180,00kr.
Varenummer: 6914
Version: 04
Dokumenter:
Varegruppe: Abena
Mindste salgsenhed: 12 stk
Pris inkl. moms:
Forpakninger: 12 stk = 1 kolli


 
Varedeklaration:
Produktbetegnelse:Hånddesinfektionsgel
Varemærke:ABENA
Holdbarhed:48 måneder
Holdbarhed, åbnet:12 måneder
Farve:klar
Features:85% ethanol, flaske med klaplåg
pH-værdi (konc.):7,0
Rumindhold, netto:80 ml
Produkt- eller teststandarder:DS 2451-2, EN 13624, EN 13727, EN 14348, EN 14476, EN 1500
UFI:XNGR-UE1C-900Q-WE1Q
Produktregisternummer:4430113
Faresætninger:Meget brandfarlig væske og damp., Forårsager alvorlig øjenirritation.
Produktbeskrivelse:Hænderne er vores største smittekilde, hyppig hånddesinfektion er et middel til at forebygge smittespredning, hvor der er risiko for overførsel af bakterier og vira. ABENA hånddesinfektions produkter indeholder 85% alkohol og Glycerin, som er dokumenteret effektivt drabseffekt mod forebyggelse af smittespredning.
Brugsanvisning:Der tilføres hånddesinfektionsmiddel nok, så huden kan holdes fugtig i 30 sekunder. Produktet påføres rene, tørre hænder, der fordeles og indgnides overalt på og imellem fingrene, håndryggen og håndfladen samt håndled til tørhed opnås. Biocider skal anvendes på forsvarlig vis. Læs altid mærkningen og produktoplysningerne før anvendelse.
Opbevaringsinstruktioner:Opbevares forsvarligt, i original emballage, utilgængeligt for børn og ikke i direkte sollys.
Temperaturtolerance:5 °C - 30 °C
Sikkerhedsforskrifter og advarsler:Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt Opbevar indholdet et sikkert sted . Opbevares på et godt ventileret sted. Opbevares køligt i orginal emballagen.
Bortskaffelse af produkt:Afleveres på miljøstation.
Bortskaffelse af emballage:Kan genbruges eller forbrændes.
 
ABENA A/S · EGELUND 35 · 6200 AABENRAA · TLF. 74 31 19 90 · FAX 74 62 97 37 · CVR 25 68 27 42 · ABENAPRIVAT@ABENA.DK · COOKIES